Hibe Başvuru Formu
Türkiye’deki İnsan Hakları Savunucuları için Kurumsal Destek Hibeleri

Eğer koruma hibesine başvurmak istiyorsanız, buraya tıklayarak Front Line Defenders’ın ilgili sayfasına erişebilirsiniz.

Başvurunuzu bu güvenli internet formunu doldurarak yapabilirsiniz. Eğer başvuru formunu ve bütçe önergesini doldurmak için indirmeyi tercih ederseniz, bu ikisini beraber e-posta olarak t2@protectdefenders.eu adresine göndererek de başvurabilirsiniz. Başvuru formu ve bütçe önerge taslağını buradan indirebilirsiniz.

1. İletişim detayları

Başvuran:

1a. Başvuranın iletişim bilgileri:

1b. Kuruluş/grup/girişimin iletişim bilgileri

2. Başvuran Hakkında (en fazla 1 sayfa)

Sivil toplum kuruluşunuz, grubunuz veya inisiyatifiniz hakkında, öncelikleri, çalışma ve uzmanlık alanları, yapısı ve yönetimi ile çalışanlarınız arasındaki cinsiyet dağılımını da içeren kısa bir açıklama yazınız.

3. Proje Önergesi

3a. Proje Açıklaması

Projeye dair kısa bir özet sununuz (en fazla 200 kelime)

Projenin hedef kitlesini de tanımlayan kısa bir açıklama yazınız (en fazla 500 kelime)

Önerilen projenin amaçları ve hedeflerini açıklayınız (en fazla 500 kelime)

Projeyi gerçekleştirmek için kullanacağınız metodolojiyi açıklayınız (en fazla 300 kelime)

Projenin beklenen çıktıları, sonuçları ve etkilerini belirtiniz (en fazla 500 kelime)

Projenin tamamlanmasının ardından nasıl bir proje değerlendirmesi yapacağınızı açıklayınız (en fazla 200 kelime)

3b. Faaliyetler Listesi

Projeniz dahilinde gerçekleştirmeyi planladığınız faaliyetleri ve projenin hem sizin çalışmalarınıza hem de geniş çaplı insan hakları hareketine ne gibi katkılar sunacağını açıklamak için aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Kurumsal destek hibeleri altında iki kategoride hibe bulunur : (1) çekirdek hibeler ve (2) faaliyetler/projeler hibeleri.
Toplam bütçe 60.000 Euro miktarını aşmadığı müddetçe, aynı başvuru içinde ya da ayrı başvurularda iki farklı kategorideki (çekirdek ve proje/faaliyetler) hibelere başvurmak mümkündür (bütçe alt sınırı 5.000 Euro’dur). Bir başvuru için hibe çeşitlerinden bir tanesini seçmek gibi bir gereklilik yoktur.
Aşağıdaki tabloyu doldurmadan evvel, proje için ihtiyacınız olan toplam süreyi ve bu sürede yapılması planlanan faaliyetler için öngörülen zaman çizelgesini kısaca belirtiniz. (en fazla 300 kelime)
Ardından, aşağıdaki tabloyu kullanarak planladığınız faaliyetleri ayrıntılı açıklamalarıyla listeleyiniz.

Faaliyetler
(faaliyetler listesini planlanan kronolojik sıraya göre yazınız)
Proje kısa tanımı Hedefler Beklenen sonuçlar (etkileri de içerebilir) Hedef kitlesi Paydaşlar/ ortak organizatörler /işbirliği ortakları Planlanan süre Ek bilgi/ yorumlar

3c. Bütçe Önergesine Genel Bakış

Bütçe önergenizin kısa bir özetini sunmak üzere lütfen aşağıdaki boş alanları doldurunuz.
Bu şema bize, sizin bütçe önergenizle ilgili geniş bir bilgi verecektir. Başvurunuzun ilk aşamasından sonra, Sekreterlik sizinle iletişime geçerek proje önergenizdeki detayları yansıtan daha detaylı bir bütçe önergesi sunmanızı isteyecektir.

Hibe Türü
(Bu kısımda, hibenin çekirdek fon ya da faalyetler/projeler fonu türlerinden hangisine dahil olduğu belirtilmelidir.)
Harcama Türü
(Burada hangi tür bir harcama olduğu belirtilmelidir: maaş, seyahat, perdiem, ofis harcamaları, etkinlik harcamaları, diğer ...)
Tanımı
(Hibenin kısa açıklaması. Örneğin: proje sorumlusunun maaşı, eğitim için oda kirası, ofis kirası gibi.)
Miktarı
(Toplam yaklaşık miktar)

4. Güvenlik, Risk Analizi ve Sürdürülebilirlik:

Projenin uygulanması sırasında karşı karşıya kalabileceğinizi öngördüğünüz riskler (içeriden ve dışarıdan gelen) ve güçlükler varsa nelerdir? Lütfen açıklayınız.

Bu riskleri en aza indirmek, kendinizin ve çalışanlarınızın korunmasını ve güvenliğini sağlamak için ne gibi önlemler alabilirsiniz?

Hibe başvurunuzla ilgili Sekreterlik ile iletişiminde sizin için en iyi ve en güvenli yol nedir? Sekreterlik ile GPG e-postası ve Jitsi aracılığıyla iletişim kurmanın mümkün olduğunu hatırlatırız.

5. Other Grant Sources

Diğer olası hibe sağlayıcılarına benzer başvurular yaptınız mı?

Kurumunuzun (veya grubunuzun varsa) yıllık ortalama bütçesi nedir?

6. Referanslar

Aşağıda yer alan detayları sağlayacak şekilde, başvurunuzu destekleyebilecek en az bir referansın iletişim bilgilerini paylaşınız:

Referanslar 1 :

Referanslar 2 :

7. Programımızdan nasıl haberdar oldunuz ?

Direct access