Türkiye’deki insan hakları
savunucularina kapsamli destek

DUYURULAR Mayıs 2021, Brüksel

Tükiye’deki İnsan Hakları Savunucuları için Yeni Hibe İmkanı

Türkiye’deki son gelişmelerle birlikte, insan hakları savunucularının çalışmaları için her geçen gün daha az elverişli bir ortam oluşmasını göz önünde bulundurarak, ProtectDefenders.eu Türkiye’deki insan hakları savunucularına destek sağlamak için Avrupa Birliği desteğiyle bir hibe programı kurdu.

Üç yıl süreli olan bu proje, risk altındaki insan hakları savunucularını korumayı, insan hakları savunucuları ve kuruluşlarının yurtiçi ve yurtdışındaki ağlarını güçlendirmeyi, insan hakları ihlallerini belgeleme, adalete erişim ve Türkiye’deki insan hakları savunucularının çalışmaları için daha etkin bir ortam yaratmak için savunuculuk yapma gibi konularda kapasitelerini artırmayı ve hali hazırda var olan çalışmalarını sürdürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, ProtectDefenders.eu Türkiye’deki insan hakları savunucularına kurumsal destek hibeleri ikinci bir teklif çağrısı başlatmıştır.

Kurumsal destek hibeleri iki bileşeni aracılığıyla insan hakları savunucularının çalışmalarını desteklemek üzere şekillendirilmiştir. Çekirdek hibe, insan hakları savunucularının gündelik insan hakları çalışmalarına devam etmelerini güvence altına almayı amaçlar. Projeler ve faaliyetler hibesi ise insan hakları savunucularının kapasitelerini geniş bir alana yayılan konularda artırmayı amaç edinir.

Burada bahsi geçen insan hakları savunucuları, insan hakları çalışmaları için finansal destekten faydalanabilecek kişiler, resmi olarak kayıtlı sivil toplum kuruluşları ve resmi bir statüsü olmayan gruplar, inisiyatifler veya ağlar olabilir. Bu kapsamda Türkiye’nin her yerinden ve insan haklarıyla ilgili bütün çalışma alanından başvurular kabul edilecektir. Aynı hibe programı kapsamında daha önce destek almış olan İHS’lerin başvuruları da bu çağrı kapsamında kabul edilecektir. Bununla birlikte, ProtectDefenders.eu büyük şehirler dışında, finansal desteğe erişimin daha güç olduğu yerlerde çalışan ve /veya faaliyetleri aracılığıyla bu bölgeleri kapsayan İHSlerden gelecek başvurulara ve ilk kez başvuru yapanlara öncelik tanıyacaktır.

İnsan hakları savunucularını bugünden itibaren Hibe başvuruları için rehber’de belirtilen koşullara uygun olarak t2@protectdefenders.eu e-posta adresine başvurularını göndermeye davet ediyoruz. Başvuru çağrısı 14 Haziran 2021 tarihi saat 17.00 (CEST) itibariyle kapanacaktır.

KORUMA HIBELERI

Program, iki farklı nitelikteki hibeleri aracılığıyla Türkiye’de insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve savunulmasına destek olmayı amaçlıyor. Koruma hibeleri risk altındaki insan hakları savunucularının ve kuruluşlarının güvenliklerini ve korunma tedbirlerini iyileştirmeye yönelik gerekli adımları atmaları için maddi destek sağlar.

Koruma hibeleri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki alanları kapsar :

• bir kişi veya kurumun fiziki, dijital ve iletişim güvenliğinin güçlendirilmesi;

• yargısal tacize maruz kalan İHS’lerin hukuki harcamalarının karşılanması;

• barışçıl insan hakları çalışmaları sebebiyle saldırıya uğramış veya bir sağlık sorunu yaşayan İHSlerin sağlık harcamalarının karşılanması; • hapisteki İHS’lere veya İHS’nin çalışmaları sebebiyle risk altında olan aile bireyleri için aile desteğinin sağlanması. Koruma hibe başvurularının değerlendirilmesi Front Line Defenders tarafından gerçekleştirilir. Buraya tıklayarak Front Line Defenders’ın ilgili sayfasına erişebilir ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

KURUMSAL DESTEK HIBELERI

Kurumsal destek hibeleri, Türkiye’deki insan hakları savunucusu örgütlenmelerin

  • faaliyetlerini sürdürmeleri
  • yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını ve ağlarını güçlendirmeleri
  • insan hakları ihlallerini belgeleme, adalete erişim ve daha etkin bir çalışma ortamı için savunuculuk kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

ÇEKIRDEK HIBE

Çekirdek hibe, insan hakları girişimlerinin gelişmesini ve insan hakları çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak çalışmaları kapsıyor. Çekirdek hibe başvuruları bir ofis kurmak ve açık kalmasını sağlamaktan (kira, ofis mobilya ve malzemeleri ofis bakım ve onarım giderleri, güvenlik için gereken hizmet ve malzemelerin alımı gibi), personel harcamalarına (mevcut kadronun sürdürülebilirliğini sağlamak, proje kapsamında süreli veya geçici personel, yeni pozisyon için işe alımlar gibi) dijital, yazılım ve bilgi güvenliği, websitesi ve sosyal medya tasarım harcamalarından (internet sitesi, mobil araçlar için websitesi tasarımı ve güncelleme hizmetleri multimedya entegrasyonu ve guncelleme hizmeti gibi) idari ve işletme giderleri, yazılı ve simultane çeviri hizmetleri, yayınlar ve diğer harcamalara (rapor hazırlama hizmet giderleri vb.) kadar çeşitlilik gösterebilir.

PROJE VE FAALIYET HIBELERI

Proje/faaliyet hibeleri, insan hakları grupları, kuruluşları, ağları ve benzeri yapılar tarafından geliştirilen ve uygulanması planlanan savunuculuk ya da kampanya, toplum inşası, eğitim, raporlama, ortak güvenlik planlarının hazırlanması ve uygulanması ve benzeri faaliyetleri kapsar. Daha da somutlaştırmak gerekirse, proje başvurularında şu gibi çalışmalar yer alabilir: karar alıcıları, uygulayıcıları ve uzmanları insan hakları konusunda daha duyarlı kılmayı amaçlayan çalışma ve faaliyetler, insan hakları ile ilgili kamusal kampanyalar ve farkındalık geliştirme çalışmaları , araştırma ve inceleme, dava izleme, insan hakları ihlallerini izleme ve veri toplama faaliyetleri, yargısal eylemler ve hukuki destek, mahkeme masrafları ve benzeri hukuki masrafların karşılanması, medya ve iletişim faaliyetleri, erişim faaliyetleri (diğer insan hakları savunucusu aktörlerle koalisyon oluşturma çalışmaları, halkın bir katılımını artırmayı amaçlayan çalışmalar gibi), dayanışma ve işbirliği faaliyetleri (insan hakları savunucusu kuruluşların ve girişimlerin güçlenmesini destekleyecek faaliyetler, risk altındaki toplulukları veya projenin özel amaç olarak öncelik verdiği konularla ilgili faaliyetler, müttefiklerle stratejik işbirliğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler, yaratıcı projelere destek vb), stratejik planlama ve örgütsel gelişim çalışmaları, kaynak yaratma, gelişim (büyüme) ve kurumsal tanıtım faaliyetleri.

Başvurularda yerel veya uluslararası düzeyde, bir kez veya bir dizi yapılacak etkinlik/çalışma da yer alabilir. Bunlar seminerler (ekip içi kapasite artırma, kurum için değerlendirme ve planlama amaçlı kapalı toplantılar (retreat), sertifika programları vb), konferanslar, eğitim ve atölyeler (bu eğitimler kurum içi, ya da belli bir hedef kitleye yönelik, bir eğitim programı kapsamında ya da hazırlanması için, yerel kuruluşların kapasitelerini artırmaya yönelik, vb) , saha ziyaretleri (erişim, ağ oluşturma araştırma/inceleme, keşif vb), yayınlar (kitapçık, poster, el ilanı, rapor, makale gibi basılı malzeme ile blog, görsel/işitsel yayın kanalı, makale sunumu gibi dijital ürünler).

Kurumsal destek hibeleri ProtectDefenders.eu Sekreterliği tarafından sağlanmaktadır.

Başvuru için aranan kriterler, hibe sağlanabilen faaliyetler, başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar ve değerlendirme sürecine dair detaylı bilgilere, Hibe Başvuruları için Rehbe ulaşabilirsiniz.

HİBE BAŞVURUSU

Hibe desteğine başvurmak için:

E-posta ile başvuru yapabilirsiniz. Hem Basvuru-Formu hem de Bütçe Taslağını ayrıca indirip doldurmak gereklidir.

Bu iki formu doldurduktan sonra t2@protectdefenders.eu adresine e-mail ile göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için hibe başvuruları rehberini okumanızı öneriyoruz. Eğer başvurunuz kabul edilebilirlik şartlarına uygunsa Türkiye Konsorsiyumu yönetim kurulu üyeleri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Projenizle ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda ProtectDefenders.eu Sekreterliği başvuranlarla iletişime geçebilir.

İLETİŞİM

Hibelere ve başvuru sürecine dair sorularınızı t2@protectdefenders.eu adresinden bize yazabilirsiniz.

PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki insan hakları savunucularının (İHSler) korunması için üç yıllık bir hibe programına finansal destek sağladı. Bu kapsamda, insan hakları alanında faaliyet gösteren beş uluslararası kuruluş, ProtectDefenders.eu Sekreterliği desteğiyle programı yürütmek üzere bir Konsorsiyum oluşturdu.

Projenin amacı risk altındaki insan hakları savunucularını korumak, insan hakları savunucusu (İHS) sivil toplum kuruluşlarının gündelik çalışmalarına devam edebilmelerini sağlamak ve çalışmaları için daha elverişli bir ortam yaratmak için savunuculuk yapmalarına destek olmaktır.

Hibe programından insan hakları alanında çalışan resmi kayıtlı sivil toplum kuruluşları olduğu kadar, bireysel insan hakları savunucuları, resmi statüye sahip olmayan gruplar, girişimler veya ağlar da faydalanabilecek.