Türkiye’deki insan hakları
savunucularina kapsamli destek

PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki insan hakları savunucularının (İHSler) korunması için üç yıllık bir hibe programına finansal destek sağladı. Bu kapsamda, insan hakları alanında faaliyet gösteren beş uluslararası kuruluş, ProtectDefenders.eu Sekreterliği desteğiyle programı yürütmek üzere bir Konsorsiyum oluşturdu.

Projenin amacı risk altındaki insan hakları savunucularını korumak, insan hakları savunucusu (İHS) sivil toplum kuruluşlarının gündelik çalışmalarına devam edebilmelerini sağlamak ve çalışmaları için daha elverişli bir ortam yaratmak için savunuculuk yapmalarına destek olmaktır.

Hibe programından insan hakları alanında çalışan resmi kayıtlı sivil toplum kuruluşları olduğu kadar, bireysel insan hakları savunucuları, resmi statüye sahip olmayan gruplar, girişimler veya ağlar da faydalanabilecek.

HİBE PROGRAMI

Program, iki farklı nitelikteki hibeleri aracılığıyla Türkiye’de insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve savunulmasına destek olmayı amaçlıyor. 1. KORUMA HIBELERI Koruma hibeleri risk altındaki insan hakları savunucularının ve kuruluşlarının güvenliklerini ve korunma tedbirlerini iyileştirmeye yönelik gerekli adımları atmaları için maddi destek sağlar.

Koruma hibeleri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki alanları kapsar :

• bir kişi veya kurumun fiziki, dijital ve iletişim güvenliğinin güçlendirilmesi;

• yargısal tacize maruz kalan İHS’lerin hukuki harcamalarının karşılanması;

• barışçıl insan hakları çalışmaları sebebiyle saldırıya uğramış veya bir sağlık sorunu yaşayan İHSlerin sağlık harcamalarının karşılanması; • hapisteki İHS’lere veya İHS’nin çalışmaları sebebiyle risk altında olan aile bireyleri için aile desteğinin sağlanması. Koruma hibe başvurularının değerlendirilmesi Front Line Defenders tarafından gerçekleştirilir. Buraya tıklayarak Front Line Defenders’ın ilgili sayfasına erişebilir ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

KURUMSAL DESTEK HIBELERI

Kurumsal destek hibeleri, Türkiye’deki insan hakları savunucusu örgütlenmelerin 1) faaliyetlerini sürdürmeleri 2) yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını ve ağlarını güçlendirmeleri 3) insan hakları ihlallerini belgeleme, adalete erişim ve daha etkin bir çalışma ortamı için savunuculuk kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

ÇEKIRDEK HIBE
Çekirdek hibe, insan hakları girişimlerinin gelişmesini ve insan hakları çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak çalışmaları kapsıyor. Çekirdek hibe başvuruları bir ofis kurmak ve açık kalmasını sağlamaktan (kira, ofis mobilya ve malzemeleri ofis bakım ve onarım giderleri, güvenlik için gereken hizmet ve malzemelerin alımı gibi), personel harcamalarına (mevcut kadronun sürdürülebilirliğini sağlamak, proje kapsamında süreli veya geçici personel, yeni pozisyon için işe alımlar gibi) dijital, yazılım ve bilgi güvenliği, websitesi ve sosyal medya tasarım harcamalarından (internet sitesi, mobil araçlar için websitesi tasarımı ve güncelleme hizmetleri multimedya entegrasyonu ve guncelleme hizmeti gibi) idari ve işletme giderleri, yazılı ve simultane çeviri hizmetleri, yayınlar ve diğer harcamalara (yurtiçi ve yurtdışı ulaşım giderlerine, denetim (audit), değerlendirme ve rapor hazırlama hizmet giderlerine kadar çeşitlilik gösterebilir.

PROJE VE FAALIYET HIBELERI

Proje/faaliyet hibeleri, insan hakları grupları, kuruluşları, ağları ve benzeri yapılar tarafından geliştirilen ve uygulanması planlanan savunuculuk ya da kampanya, toplum inşası, eğitim, raporlama, ortak güvenlik planlarının hazırlanması ve uygulanması ve benzeri faaliyetleri kapsar. Daha da somutlaştırmak gerekirse, proje başvurularında şu gibi çalışmalar yer alabilir: karar alıcıları, uygulayıcıları ve uzmanları insan hakları konusunda daha duyarlı kılmayı amaçlayan çalışma ve faaliyetler, insan hakları ile ilgili kamusal kampanyalar ve farkındalık geliştirme çalışmaları , araştırma ve inceleme, dava izleme, insan hakları ihlallerini izleme ve veri toplama faaliyetleri, yargısal eylemler ve hukuki destek, mahkeme masrafları ve benzeri hukuki masrafların karşılanması, medya ve iletişim faaliyetleri, erişim faaliyetleri (diğer insan hakları savunucusu aktörlerle koalisyon oluşturma çalışmaları, halkın bir katılımını artırmayı amaçlayan çalışmalar gibi), dayanışma ve işbirliği faaliyetleri (insan hakları savunucusu kuruluşların ve girişimlerin güçlenmesini destekleyecek faaliyetler, risk altındaki toplulukları veya projenin özel amaç olarak öncelik verdiği konularla ilgili faaliyetler, müttefiklerle stratejik işbirliğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler, yaratıcı projelere destek vb), stratejik planlama ve örgütsel gelişim çalışmaları, kaynak yaratma, gelişim (büyüme) ve kurumsal tanıtım faaliyetleri.

Başvurularda yerel veya uluslararası düzeyde, bir kez veya bir dizi yapılacak etkinlik/çalışma da yer alabilir. Bunlar seminerler (ekip içi kapasite artırma, kurum için değerlendirme ve planlama amaçlı kapalı toplantılar (retreat), sertifika programları vb), konferanslar, eğitim ve atölyeler (bu eğitimler kurum içi, ya da belli bir hedef kitleye yönelik, bir eğitim programı kapsamında ya da hazırlanması için, yerel kuruluşların kapasitelerini artırmaya yönelik, vb) , saha ziyaretleri (erişim, ağ oluşturma araştırma/inceleme, keşif vb), yayınlar (kitapçık, poster, el ilanı, rapor, makale gibi basılı malzeme ile blog, görsel/işitsel yayın kanalı, makale sunumu gibi dijital ürünler).

Kurumsal destek hibeleri ProtectDefenders.eu Sekreterliği tarafından sağlanmaktadır.

Başvuru için aranan kriterler, hibe sağlanabilen faaliyetler, başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar ve değerlendirme sürecine dair detaylı bilgilere, hibe başvuruları rehberinden ulaşabilirsiniz.

HİBE BAŞVURUSU

Hibe başvurularını 4 Mayıs 2020 itibariyle kapattığımızdan, yeni başvuru kabul etmiyoruz.

Hibe desteğine başvurmak için:

1. ProtectDefenders.eu sitesinde yer alan güvenli internet formunu doldurarak çevrimiçi başvuru gönderebilirsiniz. Güvenli başvuru formuna erişmek için buraya tıklayınız. (başvurular kapandığından başvuru formu aktif değildir)

2. Formu indirip doldurmayı tercih ederseniz, e-posta ile başvuru yapabilirsiniz. E-mail ile yapılan başvurularda hem başvuru formu hem de bütçe önergesini ayrıca indirip doldurmak gereklidir.

Bu iki formu doldurduktan sonra t2@protectdefenders.eu adresine e-mail ile göndererek başvuru yapabilirsiniz. (başvurular kapandığından, başvuru formu ve bütçe formu sitede yer almaz).

Detaylı bilgi için hibe başvuruları rehberini okumanızı öneriyoruz. Eğer başvurunuz kabul edilebilirlik şartlarına uygunsa Türkiye Konsorsiyumu yönetim kurulu üyeleri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Projenizle ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda ProtectDefenders.eu Sekreterliği başvuranlarla iletişime geçebilir.

DUYURULAR

DUYURU 20 NISAN 2020, BRÜKSEL. KURUMSAL DESTEK HIBELERI BAŞVURU ÇAĞRISI KAPANIYOR

Bugüne kadar beklenenden çok daha yüksek sayıda başvuru alınması nedeniyle, Türkiye’deki İnsan Hakları Savunucularına Kapsamlı Destek projesi Türkiye’deki insan hakları savunucularını hedefleyen kurumsal destek hibeleri başvurularını kapatma kararı almıştır.

ProtectDefenders.eu Sekreterliği 4 Mayıs 2020, Brüksel saatiyle 17:00 sonrasında gönderilen kurumsal destek hibeleri başvurularını kabul etmeyecektir.

Hibe programımız yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Önemi büyük insan hakları çalışmalarını sürdürmek ve genişletmek üzere programımıza ulaşan ve çalışmaları için destek arayan her bir insan hakları kurumuna teşekkür ederiz. Koruma Hibeleri Programı, projenin resmi son tarihi olan 31 Ocak 2022’ye kadar başvuru almaya devam edecektir.

Bireysel ve kurumsal insan hakları savunucularının güvenlik ve koruma koşullarını iyileştirme yönündeki talepleriniz için, lütfen doğrudan, projenin koruma hibelerini yürüten Front Line Defenders’a başvurunuz. Başvuru kılavuzu ve güvenli online hibe başvuru formu için, buraya tıklayarak Front Line Defenders’ın websitesini ziyaret edebilirsiniz.

İLETİŞİM

Hibelere ve başvuru sürecine dair sorularınızı t2@protectdefenders.eu adresinden bize yazabilirsiniz.